Ιατρείο

Σπουδές

- Διδακτορικό Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 

- Μεταπτυχιακό (MSc) Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Erasmus, Ολλανδία

 -Μεταπτυχιακό (MSc) Βιοστατιστικής Ιατρικής Σχολής & Μαθηματικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

- Εξειδίκευση στην υπερηχοκαρδιογραφία Β'Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΠΓΝ "ΑΤΤΙΚΟΝ"